فرماندار شهرستان شوط گفت:

برای پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه پایدار روستایی اختصاص یافته است

برای پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه پایدار روستایی اختصاص یافته است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط" حسن عبدالهی اصل در جریان بازدید از مزرعه های پرورش ماهیان شهرستان شوط گفت: برای پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه پایدار روستایی اختصاص یافته است.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط"  حسن عبدالهی اصل در جریان بازدید از مزرعه های پرورش ماهیان شهرستان شوط گفت: برای پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه پایدار روستایی اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به مساعد بودن هوا از لحاظ دمایی، و کیفیت خوب آب برای پروش ماهیان، پرورش ماهیان سردآبی از نوع قزل آلای رنگین کمانی در این شهرستان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوط، گفت: در حال حاضر در شهرستان شوط 3 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا وجود دارد که میزان تولید سالیانه آنها 110 تن گوشت ماهی با اشتغالزایی 50 نفر در حال فعالیت هستند.