🔹بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه امام جمعه از روند برگزاری کنکور سراسری در شهرستان شوط 👈دومین روز برگزاری آزمون سراسری از ساعت ۸ صبح امروز درگروه علوم انسانی و فنی ریاضی دانشگاه ها آغاز شد.

🔹بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه امام جمعه از روند برگزاری کنکور سراسری در شهرستان شوط   👈دومین روز برگزاری آزمون سراسری از ساعت ۸ صبح امروز درگروه علوم انسانی و فنی ریاضی دانشگاه ها آغاز شد.