راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان شوط #شهر شوط

💢همه آمده بودند

🔹راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان شوط

#شهر شوط

⬅️گزارش تصویری
.