رئیس کمیته امداد شهرستان شوط؛

کمک 550 میلیون تومانی حامیان به ایتام و فرزندان طرح محسنین در شهرستان شوط

کمک 550 میلیون تومانی حامیان به ایتام و فرزندان طرح محسنین در شهرستان شوط
رئیس کمیته امداد شهرستان شوط گفت:طی 6 ماهه نخست سالجاری حامیان طرح اکرام 550 میلیون تومان بصورت نقدی و غیر نقدی به ایتام و فرزندان طرح محسنین کمک کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

رئیس کمیته امداد شهرستان  شوط گفت:طی 6 ماهه نخست سالجاری حامیان طرح اکرام 550 میلیون تومان بصورت نقدی و غیر نقدی به ایتام و فرزندان طرح محسنین کمک کردند.

 وی افزود: 721حامی نیکوکار حمایت مادی و معنوی 242 نفر از ایتام و فرزندان طرح محسنین را در شوط به عهده دارند، اظهار داشت: هم‌اکنون در بین مددجویان تحت حمایت شهرستان یتیمی بدون حامی وجود ندارد.

رئیس کمیته امداد شوط با تقدیر از همراهی و مشارکت خیرین شهرستان گفت: با مشارکت خیرین بزرگوار شهرستان می توان نسبت به رفع مشکلات خانوارهای تحت حمایت اقدام کرد.

وی افزود :در شهرستان شوط تعداد 2649خانوار با جمعیتی 5490نفر تحت حمایت کمیته امداد بوده و از خدمات این نهاد بهره مند هستند.