استقرار صندوق جمع آوری کمکهای نقدی

فرماندار به همراه تعدادی از روسای ادارات در محل استقرار صندوق جمع آوری کمکهای نقدی به سیل زدگان مردم گلستان در پی حادثه سیل اخیر در محل جمعیت هلال احمر شهرستان شوط حضور یافتند