برگزاری با شکوه جشنواره غذا

برگزاری با شکوه جشنواره غذا
برگزاری با شکوه جشنواره غذا به همّت شبکه بهداشت و درمان شوط و شورای اسلامی و دهیاری روستای صوفی با مشارکت عموم اهالی روستا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:  جشنواره  باشکوه غذاهای محلی به همّت شبکه بهداشت و درمان شوط و شورای اسلامی و دهیاری روستای صوفی با مشارکت عموم اهالی روستابرگزار شد

 همچنین به مناسبت روز روستا و هفته کودک و فرارسیدن روز جهانی غذا
 همراه با غرفه های آموزشی و بهداشتی: بهداشت روان و مبارزه با بیماریها - بهداشت محیط - کودکان و دانش آموزان - مراقبت از سالمندان - تغذیه برگزار شد.