جلسه نشست تخصصی فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

جلسه نشست تخصصی فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط : جلسه نشست تخصصی فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی با محوریت مختلف در فرمانداری برگزار شد.

جلسه نشست تخصصی فرماندار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی با محوریت:
-بررسی مسایل و مشکلات شهرستان در خصوص اجرای طرح هادی در روستاها
-بحث و تبادل نظر در خصوص اختصاص قیر رایگان برای آسفالت معابر روستایی
-واگذاری زمین جهت احداث مسکن محرومین در شهرستان شوط
-بررسی مسایل و مشکلات مربوط به اراضی داخل محدوده و رفع تداخل آنها
-بررسی مسایل و مشکلات مربوط به ساماندهی بافت های فرسوده شهری
-بررسی طرح مقاوم سازی مساکن روستایی

در محل فرمانداری شوط برگزار شد.