#اطلاعیه_شماره22_ ستاد کرونا

#اطلاعیه_شماره22_ ستاد کرونا
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی وضعیت شهرهای سردشت و بوکان نیز همانند شهرهای ارومیه،نقده، چایپاره و ماکو از تاریخ چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ بصورت #نارنجی خواهد بود.

#اطلاعیه_شماره_۲۲

 بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی وضعیت شهرهای سردشت و بوکان نیز همانند شهرهای ارومیه،نقده، چایپاره و ماکو از تاریخ چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ بصورت #نارنجی خواهد بود.

لذا با اعلام هشدار جدی نسبت به ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله استفاده از #ماسک و پرهیز از تجمعات بویژه اجتناب از سفرهای غیرضروری بویژه اینکه سفر به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است؛ فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نیز نسبت به اجرای محدودیت های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا متناسب با وضعیت شهرها اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی