✨به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستارصورت گرفت

دیدار فرماندار شوط با پرستاران بیمارستان شهدای شوط

دیدار فرماندار شوط با پرستاران بیمارستان شهدای شوط
✅ عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و شهردارشوط و همکاران فرمانداری با حضور در بیمارستان شهدای شوط از زحمات پرستاران و کادر درمانی بیمارستان تجلیل کردند

به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار،عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و شهردارشوط و همکاران فرمانداری با حضور در بیمارستان شهدای شوط دیدار و  از زحمات پرستاران و کادر درمانی  بیمارستان تجلیل کردند