اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار ومیدان دواب شهر یولاگلدی

اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار ومیدان دواب شهر یولاگلدی

اطلاعیه تعطلیلی هفته بازار ومیدان دواب شهر یولاگلدی

ضمن تبریک سال نو، بدینوسیله باطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند که روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ #میدان_دواب_هفته_بازار#شهریولاگلدی برابر تصمیمات ستاد مبارزه با ویروس کرونا و باتوجه به وضیعت شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی در سطح استان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 
لذا از فروشندگان، بازاریان و دستفروشان عزیز تقاضا میشود از مراجعه به میدان دواب و هفته بازار شهریولاگلدی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایند.تا به یاری خداوند سبحان بتوانیم شاهد ریشه کن شدن این ویروس منحوس باشیم.

ضمنا تمامی ورودیها به میدان دواب وهفته بازار شهر یولاگلدی مسدود وتوسط نیروهای محترم نظامی و انتظامی و عوامل شهرداری و بازرسان بهداشت کنترل و نظارت خواهد شد.


   روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری یولاگلدی