فرمانداری شوط ؛

می خواهم زنده بمانم

می خواهم زنده بمانم

آیا میدانستید !؟

طبق ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مستوجب مجازات دیه ، حبس و ابطال پروانه پزشکی است ؟

تهیه شده در روابط عمومی و امور بانوان فرمانداری شهرستان شوط