تبدیل شبکه سیمی فرسوده به کابل خود نگهدار با اعتبار بالغ بر 360 میلیارد ریال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، این پروژه با اعتبار بالغ بر 360 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی در حال اجرا می باشد .