با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار

جلسه کارگروه ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان شوط

جلسه کارگروه ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان شوط با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار بامحوریت آسیب های فضای مجازی در راستای توسعه روابط غیرمتعارف زنان و مردان متاهل در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه گفت: امروزه حرکت جامعه به سمت بهره گیری از فضای مجازی رو به رشد است، اگر از آن غفلت شود، آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها وارد می شود.

عبدالهی اصل اذعان کرد: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل بسیاری از پدیده‌های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی هستند که با برنامه‌ریزی بالا و سطح آگاهی عمومی می‌توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن‌ها بهره گرفت.

فرماندار شوط یادآور شد: آموزش ها باید از مدارس و دانشگاه ها اجرا شود، چرا که آموزش رکن اساسی جلوگیری از تهدیدات فضای مجازی است و هر چقدر در حوزه آموزش هزینه شود، در واقع سرمایه گذاری در این زمینه محسوب می شود.

 نماینده عالی دولت در شهرستان شوط گفت: باید با برنامه ریزی صحیح، نیاز به فضای مجازی را مدیریت کرد، چرا که استفاده بیش از حد از این محیط، اعتیادآور، آسیب رسان و تلف کننده وقت است و سبب مختل شدن جریان زندگی و ایجاد آسیب های فراوانی می شود.

فرماندار شوط ادامه داد: برخی افراد پس از استفاده مستمر از فضای مجازی، از دنیای واقعی فاصله می‌گیرند و نقش و جایگاه خود را فراموش می کنند و عدم نظارت صحیح بر فرزندان، افت تحصیلی دانش آموزان، کاهش زمان ارتباط والدین با فرزندان و دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر، از جمله آفت های شبکه های اجتماعی مجازی است که امروزه گریبانگیر برخی از خانواده ها شده است.

عبدلهی اصل در پایان جلسه خاطر نشان کرد: ایجاد نمایشگاه ها برای نشاط اجتماعی و اصلاح الگوهای اجتماعی و شخصی در جلوگیری از حضور بیش از حد خانواده ها در فضای مجازی باید مورد دقت قرار گیرد.