بازدید از طرح های عمرانی شهرستان شوط در حوزه راه و شهرسازی

🔹بازدید از روند اجرای عملیات جاده پالان توکن _ سنق شهرستان شوط

🔹بازدید از جاده راه روستایی خورابلو-زنجیره- آغبلاغ مخور شهرستان شوط

🔹بازدید از روند اجرای عملیات اصلاح شبکه فرسوده روستاهای مخور و ملکلو شهرستان شوط جهت اجرای پروژه تامین آب شرب ۱۰۶ روستایی