◾️فرماندار شهرستان شوط:

برای اجرای طرح گازرسانی به 8 روستای شهرستان شوط مبلغ 42میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

برای اجرای طرح گازرسانی به  8 روستای شهرستان شوط مبلغ  42میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:عبدالهی اصل فرماندار به همراه بخشدار مرکزی و رییس شرکت گاز شهرستان از مسیر لوله گذاری گاز به روستای قوردالدرن کرد و قوردالدرن عجم از طرح های 8 روستایی بخش مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های آنها قرار گرفت.

◾️فرماندار شهرستان شوط:

برای اجرای طرح گازرسانی به  8 روستای شهرستان شوط مبلغ  42میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:عبدالهی اصل فرماندار به همراه بخشدار مرکزی و رییس شرکت گاز شهرستان از مسیر لوله گذاری گاز به روستای قوردالدرن کرد و قوردالدرن عجم از طرح های 8 روستایی بخش مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های آنها قرار گرفت.

فرماندار شهرستان شوط گفت: در حال حاضر ۴۲ روستا از مجموع روستاهای شهرستان شوط از نعمت گاز بهره مند بوده که با اجرای طرح های در حال گازرسانی، ۸ روستای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی گفت: با بهره برداری از طرح های در حال اجرا (۸ روستایی)  ۹۵ درصد جمعیت روستایی  از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

عبدالهی اصل خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح گازرسانی به ۸ روستای شهرستان شوط مبلغ  ۴۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

فرماندار شوط افزود: با اتمام طرح های در دست اجرا ، شهرستان شوط بعنوان اولین شهرستان سبز در استان معرفی می