همزمان با سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط

میز ارتباطات مردمی با حضور معاونین و مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی استان

میز ارتباطات مردمی با حضور معاونین و مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی استان
به گزارش روابط عمومی فرماندار ی شوط ،همزمان با سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شوط میز ارتباطات مردمی با حضور معاونین و مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی استان در محل مسجد جامع شوط ازساعت 15 عصر تا 17 عصر جهت پاسخگویی به درخواست های مردمی دایر خواهد بور