💢دیدار مردمی مدیرکل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی به همراه معاونین و مدیران و کارشناسان حوزه مختلف 🔻با مردم شریف شهرستان شوط و بررسی مسائل و مشکلات در محل فرمانداری شهر