آنچه درباره سرخک باید بدانیم؛

آنچه درباره سرخک باید بدانیم؛
همشهریان محترم :پس اگر در هر سنی متوجه شدید واکسیناسیون فرزندتان کامل نیست، به نزدیک‌ترین مرکز جامع سلامت، پایگاه یا خانه بهداشت مراجعه و واکسن کودک خود را به صورت رایگان تزریق کنید.

سرخک یک بیماری ویروسی کشنده واز مسری ترین بیماریهای عفونی است و از انجایی که بیماری مخزن مهمی غیر از انسان ندارد حذف ان با بهره گیری از طریق ایمن سازی واستفاده از واکسن موثر امکان پذیر میباشد.

سرخک واکسن موثری دارد که در کشور ما به شکل واکسن سه گانه MMR که واکسن ترکیبی ضد بیماری‌های سرخک، سرخجه و اوریون است، استفاده می‌شود.

این واکسن در دو نوبت در سن 12 و 18 ماهگی به کودکان تزریق می‌شود و همه کودکان باید دو نوبت واکسن سرخک را دریافت کرده باشند.

همشهریان محترم :


پس اگر در هر سنی متوجه شدید واکسیناسیون فرزندتان کامل نیست، به نزدیک‌ترین مرکز جامع سلامت، پایگاه یا خانه بهداشت مراجعه و واکسن کودک خود را به صورت رایگان تزریق کنید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شوط