تهیه‌ و توزیع ۵۰‌ بسته‌ معیشتی برای شب یلدا ‌به‌ارزش‌یکصد‌میلیون‌ریال‌ بین‌نیاز‌مندان‌روستاهای‌دهستان‌چشمه‌سرا