قابل توجه دهیاران عزیز شهرستان شوط

لطفا تازه‌ترین توصیه‌های ذیل به کشاورزان زحمتکش به صورت بنر یا در فضای مجازی هر روستا بازتاب داده‌شود و انتظار می‌رود رعایت موارد فنی ذیل، سبب پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری شده و میزان آسیب وارده به بخش کشاورزی را کاهش دهد:

قابل توجه دهیاران عزیز شهرستان شوط

لطفا تازه‌ترین توصیه‌های ذیل به کشاورزان زحمتکش به صورت بنر یا در فضای مجازی هر روستا بازتاب داده‌شود و انتظار می‌رود رعایت موارد فنی ذیل، سبب پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری شده و میزان آسیب وارده به بخش کشاورزی را کاهش دهد:   
                                                        

۱-جلوگیری از انتشار ویروس عامل این‌بیماری، نیازمند عزم جمعی است. بنابراین، همه ما  مسئول هستیم و باید در زمینه جلوگیری از انتشار این بیماری مشارکت فعال داشته باشیم.   
                                    
۲-«قطع زنجیره انتقال» مؤثرترین راهکار  برای کنترل بیماری کروناست. به این معنی که با رعایت دقیق ملاحظات بهداشتی، ویروس کرونا را از فرد بیمار آلوده دریافت نکنیم و از سوی دیگر آن را به دیگران منتقل کنیم.    
 
۳-ضمن رعایت بهداشت فردی به طور دقیق به دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بهداشتی عمل کنید.       
       
۴-از خوردن و آشامیدن در مزرعه بدون دسترسی به آب و مواد شوینده خودداری کنید.     
      
۵-همراه داشتن آب و صابون برای شستشوی دستها به هنگام استراحت یا صرف غذا در  مزرعه ضروری است.                                         

۶-در مزرعه به هیچ عنوان از لیوان و ظرف  مشترک برای آشامیدن و خوردن غذا استفاده نکنید.   
                 
۷-لباس کار خود را از سایر لباس‌ها جدا کرده و در مزرعه فضای مناسبی برای تعویض لباس کار در نظر بگیرید.
                            
۸-لباس و وسایل مورد استفاده خود را در  معرض نور خورشید به دلیل خاصیت میکروب  کشی آن قرار دهید.
                              
۹-حین کار در مزرعه از ماسک، دستکش و  چکمه مناسب استفاده کنید.   
              
۱۰-لباس کار، چکمه و وسایل مربوط به محل کار خود را به داخل خانه نبرید.

۱۱-با فاصله از هم عملیات نشا را انجام دهید


#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط