جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و فرمانداران با موضوع توزیع اعتبارات ملی و استانی ۱۴۰۰

جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و فرمانداران  با موضوع توزیع اعتبارات ملی و استانی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه تعاملی با فرمانداران شهرستان‌های استان در خصوص نحوه توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۰

به منظور  همفکری در خصوص نحوه توزیع اعتبارات سال‌جاری جلسه‌ای با حضور ناصر حضرتی رئیس سازمان و فرمانداران شهرستان‌های استان و همچنین معاونین هماهنگی برنامه و بودجه و توسعه و برنامه ریزی سازمان و نیز برخی از کارشناسان این معاونت‌ها به صورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در این جلسه ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان کلیاتی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جزئیات اعتبارات ابلاغی، مبانی و اولویت های در نظر گرفته شده در نحوه توزیع اعتبارات بر اساس مدل ارائه شده برای شهرستان‌ها را تشریح کرد.

وی با اشاره به متن قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت گفت: توزیع عادلانه اعتبارات و ترمیم شاخص های توسعه‌ای شهرستان‌هایی که شاخص آنها از میزان سرانه کشوری در سطح کمتری قرار دارند، از مهمترین مسائلی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آن را در اولویت کاری خود قرار داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه از مهمترین اهداف سازمان برای توسعه استان است.

در ادامه جلسه فرمانداران شهرستان های استان نیز ضمن تشکر از تعامل سازنده سازمان و فرمانداری‌ها، در خصوص شاخص های توزیع اعتبارات و اولویتهای در نظر گرفته شده  پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

در پایان جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از مشارکت و پیشنهادات سازنده فرمانداری‌ها گفت: با جمع‌بندی پیشنهادات و بررسی کارشناسی مجدد مدل ارائه شده، شاهد توزیع عادلانه اعتبارات در شهرستاها و رفع عقب‌ماندگی در بخش‌های مختلف خواهیم بود.