فرماندار شوط:

تلاش ما این است که جلسات کمیته نامگذاری شهرستان منظم‌تر و با خروجی مشخص برگزارشود/ بحث نامگذاری معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند

تلاش ما این است که جلسات کمیته نامگذاری شهرستان منظم‌تر و با خروجی مشخص برگزارشود/ بحث نامگذاری معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند
فرماندار شوط گفت:تلاش ما این است که جلسات کمیته منظم‌تر و با خروجی مشخص باشد چون بحث نامگذاری معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:

فرماندار شهرستان شوط در جلسه کمیته نامگذاری شهرستان شوط با اشاره به اهمیت اسامی معابر اصلی و اینکه اسامی معابر باید بیانگر هویت و فرهنگ منطقه باشد گفت: این اسامی بایستی با ویژگی‌های محله ارتباط و سنخیت داشته باشد؛ شهروندان به اسامی علاقه‌مند بوده و احساس ارتباط نمایند.

شهروز بابازاده  با بیان این مطلب که تلاش ما این است که جلسات کمیته منظم‌تر و با خروجی مشخص باشد، افزود: بحث نامگذاری معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند ودر مدیریت شهری اهمیت بسیار زیادی دارند از این رو نامگذاری خیابانها ومعابر واماکن در تمام دنیا حائز اهمیت بوده است.

وی در خصوص نام‌گذاری خیابان‌ها، بلوارها و کوچه‌های شهرستان شوط افزود: با توجه به اهمیت نام‌گذاری و از طرفی رعایت قانون لازم است در نوع نام‌گذاری خیابان‌ها، میادین و کوچه‌ها از سوی مسئولان امر دقت شود.

فرماندار شوط  اضافه کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهرهای سه گانه شهرستان شوط با ارائه نقشه جامع شهرها در خصوص مناطقی که کوچه و خیابان‌های آن فاقد نام است اقدامات لازم را انجام داده  و قبل از طرح در جلسه در کمیته فرعی بررسی نمایند.

بابازاده بر لزوم نام‌گذاری خیابان‌ها و معابر در روستاها نیز تأکید کرد و گفت: باید استفاده از اسامی شهدا و مشاهیر بزرگان در خیابان‌ها و کوچه‌های روستاها مدنظر قرار گیرد

در ادامه جلسه مصوبات جلسه قبلی بررسی و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نامگذاری معابر و اماکن عمومی و میادین شهری و روستایی شهرستان ارائه نموده و مصوباتی نیز اتخاذ شد.