اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

💦برگزاری اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط

💦برگزاری اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط
☘اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی با محوریت فرصتی برای هم اندیشی سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی شهرستان

💦برگزاری اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط

اولین نشست شورای دولت و بخش خصوصی شهرستان شوط به ریاست فرماندار و با حضور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،
عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در این نشست تقویت و حمایت از بخش خصوصی را در گسترش قطب های گردشگری بسیار مهم دانست و گفت: باید ساخت و سازها و امور را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت فقط راهنما و ناظر باشد.

فرماندار شوط با بیان اینکه تنها راه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان است، اضافه کرد: امروز هر کارآفرین و تولیدکننده ای که با ایجاد اشتغال، باری را از دوش دولت بردارد شایسته تجلیل است.

وی بخش خصوصی را به عنوان بازوئی توانمند برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: تولید اشتغال، کار و رونق اقتصادی منطقه، مستلزم مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های اقتصادی است.

نماینده عالی دولت در شهرستان شوط با بیان اینکه فعالیت های و زحمات منطقه آزاد ماکو قابل تقدیر است گفت:سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای احداث زیرساخت طرح ها و پروژه ها بسیار تلاش کردند که این اقدامات جهت رفاه و اشتغال و معیشت مردم شهرستان است.

عبدالهی اصل اظهار داشت: شهرستان شوط ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد و باید نسبت به شناسایی و معرفی این ظرفیت‌های اقدامات مؤثری انجام شود.

فرماندار شهرستان شوط با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌ها تحول خوبی را در حوزه اقتصاد و اشتغال ایجاد می‌کند یادآور شد: جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تسهیل امور اداری برای این افراد یکی از مهم‌ترین راهکارهای این مسئله است.