کارکنان فرمانداری و اعضای هیات بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان شوط در محل شعب اخذ رای حضور یافته و رای خود را به صندوق انداختند.