محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی مصطفی زمانی را بعنوان معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب کرد

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی مصطفی زمانی را بعنوان معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی مصطفی زمانی را به عنوان معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب کرد.

معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب شد.

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی مصطفی زمانی را به عنوان معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در حکمی مصطفی زمانی را به عنوان معاون فرماندار شهرستان شوط منصوب کرد.

در این حکم آمده است :
جناب آقای مصطفی زمانی
معاون محترم فرماندارشهرستان شوط

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان شوط جنابعالی را بعنوان معاون فرماندار منصوب می نمایم.
انتظار دارد در گسترش تعالیم و ارزش های اسلامی ،پیرو ی از منویات مقام معظم رهبری ،پیشبرد دقیق سیاست ها و مصوبات دولت تدبیر و امید ،پاسداری از اقتدار نظام ،امنیت مردم ،کمک به محرومین ،به کارگیری و تقویت افراد متعهد و کارآمد و حفظ حراست از بیت المال جدی و کوشا باشید.
توفیق جنابعالی را از خداوند یکتا مسئلت دارم.

محمد مهدی شهریاری
استاندار آذربایجان غربی