دیدار فرماندار شهرستان شوط به همراه امام جمعه،فرمانده سپاه با رییس شبکه بهداشت و درمان و تقدیر و تشکر از زحمات ایشان و مدافعان سلامت در راستای مبارزه با کرونا ویروس