اطلاعیه اتاق اصناف شهرستان شوط

اصناف وکسبه محترم شهرستان شوط؛باسلام وخدا قوت احترامادر پی آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبتنی بر آغاز به کار بخشی از واحدهای صنفی کم ریسک بجز (پاساژها، مجتمع های تجاری و بازارهای سرپوشیده) از تاریخ ۲۳ فروردین ماه می توانند نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام نمایند.

🔻اطلاعیه اتاق اصناف شهرستان شوط

🔹اصناف وکسبه محترم شهرستان شوط؛باسلام وخدا قوت احترامادر پی آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبتنی بر آغاز به کار بخشی از واحدهای صنفی کم ریسک  بجز (پاساژها، مجتمع های تجاری و بازارهای سرپوشیده)  از تاریخ ۲۳ فروردین ماه می توانند نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام نمایند.

 ازکلیه اصناف وکسبه و بازاریان محترم  که دراین وضعیت برای سلامتی خودوهمشهریان را اصل قرارداده و نسبت به تعطیل نمودن واحدصنفی خود چه بصورت خودجوش و چه بعداز بخشنامه ستاد اقدام نمودند تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و تندرستی برای همه راازخداوندمتعال آرزو مسئلت داریم .

ازاصناف محترم در خواست میشود تابارعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی وپس از ثبت نام در سایت بهداشت و گرفتن مجوز فعالیت اقدام به بازگشایی مغازه های خودنمایند.

ازآن دسته اصناف که هنوز مجوز فعالیت ندارند در خواست میشودازبازنمودن مغازه های شان تا اخذ مجوز جلوگیری نمایند وبرای کلیه اصناف وکسبه روزی پربرکت وبازارپررونق راآرزوکرد.


رییس اتاق اصناف شهرستان شوط