گزارش تصویری/تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر شوط "گرامیداشت هفته شورای اسلامی شهر و روستا"