جلسه بررسی مسائل مربوط به نانوایان شهرستان شوط

جلسه بررسی مسائل مربوط به نانوایان شهرستان شوط
جلسه بررسی مسائل مربوط به نانوایان شهرستان شوط با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،اتاق اصناف و رییس اتحادیه نانوایان سهرستان شوط برگزار شد.

در این جلسه مطرح شد:

 در شهرستان شوط هیچگونه کمبودی درمورد آرد نبوده است

آرد به اندازه کافی در اختیار نانوایان قرار گرفته و همشهریان برای تهیه آرد جلوی نانوایان بخاطر پروتکل بهداشتی تجمع نکنند

 نظارت های لازم توسط بازرسان اتاق اصناف و صمت با دقت کامل در حال انجام هست و تشدید شود.

همچنین با هماهنگی کارگروه استان و دکتر صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مهندس زارعی مدیرکل غله علاوه بر سهمیه اختصاصی ،بیش از ۱۲ تن آرد اضافی هم تهیه و در هفته آتی در اختیار نانوایان عزیز قرار میگیرد.