۲۳ مهر گرامیداشت روزجهانی عصای سفید

🔹 عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط باصدور پیامی 23 مهرماه گرامیداشت روز جهانی عصای سفید را به روشندلان تبریک گفت

🔹 عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط باصدور پیامی 23 مهرماه گرامیداشت روز جهانی عصای سفید را به روشندلان تبریک گفت
فرماندارشهرستان شوط در پیامی 23 مهرماه روز جهانی عصای سفید را به تمامی روشندلان جامعه تبریک گفت

 فرماندارشهرستان شوط  در پیامی 23 مهرماه روز جهانی عصای سفید را به تمامی روشندلان جامعه تبریک گفت
 
عبدالهی اصل در این پیام آورده است : روز عصای سفید ، یاد آور این نکته است که روشندلان جامعه ما به عنوان عنصری سازنده و با پذیرش مسئولیتهای مهم اجتماعی ، توانسته اند نقش قابل توجهی را در حوزه های مختلف ایفا نمایند.

در حال حاضر با تلاش و سعی روشندلان، بسیاری از آن مدارج علمی و مسئولیت های اجتماعی قابل توجهی را اختیار کرده اند که این مهم تذکری است مبنی بر اینکه محدودیت های جسمی، مانعی برای رسیدن انسان های ساعی به اهدافشان نیست.

اینجانب ضمن تبریک « روز عصای سفید » به روشندلان عزیز جامعه، از خداوند متعال توفیقات روز افزون و پیش از پیش این عزیزان را مسألت می نمایم.

حسن عبدالهی اصل _  فرماندار شهرستان شوط