🔸 نشست بررسی اجرای پروتکلهای بهداشتی در سطح شهرستان با حضورعبدالهی فرماندار شهرستان شوط ، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت شوط