هشدار هواشناسی سطح نارنجی

هشدار هواشناسی سطح نارنجی
هواشناسی استان آذربایجان غربی ، وضعیت جوی استان را سطح نارنجی اعلام کرد .