بازدیداز طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد

بازدیداز طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد
فرماندار شهرستان شوط از طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط از طرح آسفالت ریزی معابر داخل روستای خلج کرد با حضور معاون فرماندار و بخشدار مرکزی بازدید کردند.
شایان ذکر است : در این طرح ۱۳هزار ۵۰۰ مترمربع معابر داخل روستا آسفالت ریزی می شود که با اتمام این پروژه بیش از ۹۰ درصد  روستای خلج کرد از  مزایای طرح هادی و آسفالت معابر داخل روستا بهره مند شدند.
.