در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی شهر شوط

کنلگ زنی مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی  شهر شوط
مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی شهر شوط با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات کنلگ زنی شد

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

کنلگ زنی مدرسه 10 کلاسه مساکن مهر 668 واحدی  شهر شوط با حضور فرماندار ،امام جمعه،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیرعامل سامان منطقه آزاد ماکو و روسای ادارات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط،این مدرسه 10 کلاسه در زمینی به مساحت 7000 مترمربع  از محل اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کلنگ زنی شد.