یازدهمین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار

یازدهمین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار
به گزارش روابط عمومی فرمان داری شوط :ی یازدهمین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط با حضور معاون فرمانداربرگزار شد

یازدهمین جلسه شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار

#بامحوریت برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری "عملیات سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت " برگزار شد.

👈در این جلسه:

- رزمایش سلامت با نام رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی بهداشت و درمان شهدای مدافع سلامت در شهرستان‌شوط توسط بسیجیان حوزه مقاومت ناحیه سپاه  اجرا میشود.

-  هدف از این رزمایش پیشگیری، دفاع و کنترل ویروس منحوس کرونا در این شهرستان بوده است.

- اجرای این مانور امروز عصر  توسط  بسیجان باهمکاری و مشارکت شهرداران و دهیاران و ادارات متولی از تاریخ ۹۹/۱/۶ تا ۹۹/۱/۱۵ در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.