افتتاح و بهره برداری از طرح های عمرانی روستایی بخش مرکزی شوط با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال با حضور معاون فرماندار،بخشدار مرکزی،فرمانده پایگاه حوزه شهر یولاگلدی و ده