جلسه کمیسیون ارتقاءامنیت اجتماعی شهرستان شوط با عنوان چهارشنبه آخرسال به ریاست فرماندار

جلسه کمیسیون ارتقاءامنیت اجتماعی شهرستان شوط با عنوان چهارشنبه آخرسال به ریاست فرماندار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط،جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی باعنوان چهارشنبه آخرسال با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی باعنوان چهارشنبه آخرسال با حضور فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.
عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط  در  جلسه ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی این شهرستان گفت، ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه نیازمند همدلی مردم و مسئولین است.
فراندار شوط می توان با فرهنگ سازی و آموزش، خسارت های این مراسم باستانی را به حداقل رساند، افزود: رعایت مقررات و احترام به حقوق سایر شهروندان باید مدنظر مردم قرار گیرد.
عبدالهی اصل چهارشنبه سوری  فرصتی مناسب برای سرور و شادی است،گفت: این فرصت را با همیاری، برنامه ریزی و مدیریت به جشن مهر و دوستی، و روز سرور و شادی تبدیل کنیم.
فرماندار شهرستان شوط خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی ها در خصوص چهار شنبه سوری باید به صورت دائمی بین قشر دانش آموزان انجام شود تا ملکه ذهنشان بشود و از  وسایل آتش زا استفاده نکنند.