گرامیداشت هفته دولت

افتتاح آبیاری تحت فشارخرده مالکی در روستای ملااحمد

افتتاح آبیاری تحت فشارخرده مالکی در روستای ملااحمد
آبیاری تحت فشارخرده مالکی در روستای ملااحمد با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات افتتاح شد.

گرامیداشت هفته دولت

افتتاح آبیاری تحت فشارخرده مالکی در روستای ملااحمد
با حضور معاون فرماندار، امام جمعه و روسای ادارات

 این طرح بااعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال وام بلاعوض جهاد کشاورزی و مابقی آورده شخصی مالک درزمینی به مساحت ۳/۲هکتار اجرا شده است.