با حضور دکتر سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد، حکم حسین گروسی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به وی ابلاغ شد