برگزاری جلسه شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار شهرستان شوط

برگزاری جلسه شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر  به ریاست فرماندار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط:
با اقدامات انجام یافته توسط نیروهای نظامی و انتظامی شاهد کاهش گرایش به مواد مخدر در شهرستان شوط خواهیم بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در  جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان  کرد :امنیت حاکم در این شهرستان مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی، سپاه  و بسیج است.

حسن عبدالهی اصل گفت :بحث تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به آسانی و با اقدامات پیشگیرانه به نقطه مطلوبی نخواهد رسید و بایدتحقیق و پژوهش در این زمینه انجام شود( با ترسیم نمودار تبیین وظایف) و سپس راهکارهای اساسی در یک برنامه زمانی مشخص طراحی و اجرائی شود.

وی یکی از راههای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اعتیاد و مواد مخدر را در جامعه، رسانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: مردم با توجه به اینکه بیشتر از رسانه‌های دیداری و شنیداری استفاده می‌کنند، نقش رسانه‌ها در این خصوص بسیار تأثیرگذار است و از طرف دیگر تهیه فیلم و مستند نیز می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط، اعتیاد را بلای خانمان سوز و معضل اساسی کشور عنوان کرد و گفت: معضل اعتیاد در همه زمینه‌ها و موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بوده و مقابله با آن به عزم ملی و مبارزه فرابخشی نیازمند است.

عبدالهی اصل  تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم که اهداف مدنظر دولت با توجه به سیاست ها و برنامه ریزی ها محقق ‌شوند تا شاهد پیشگیری بیشتر و کاهش آمار اعتیاد در جامعه باشیم.

وی با بیان این نکته که همه ادارات در این مسئله مهم مبارزه با مواد مخدر باید نقش اساسی داشته باشند و از هیچ کوششی فروگذار نکنند، افزود:با اقدامات انجام یافته توسط عوامل نظامی و انتظامی و ادارات مربوطه در شهرستان شوط شاهد کاهش گرایش به مواد مخدر در شهرستان شوط خواهیم بود.

فرماندار شهرستان شوط با بیان اینکه مردم و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند سهم بسزایی در این مورد داشته باشد، افزود: آمادگی داریم تا به فعالیت‌هایی چون جمع آوری معتادان و توانمندسازی خانواده‌های دارای معتاد، مجوزهای لازم را توسط نهادهای مربوطه اعطا کنیم.