گرامیداشت هفته منابع طبیعی

برپایی میز خدمت و توزیع نهال رایگان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط بعد از نماز جمعه بین نمازگزاران محترم شهرستان

برپایی  میز خدمت و  توزیع نهال رایگان  توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط  بعد از نماز جمعه بین نمازگزاران محترم شهرستان
مراسم برپایی میز خدمت و توزیع نهال رایگان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط بعد از نماز جمعه بین نمازگزاران محترم شهرستان اجرا شد.

در راستای ارایه خدمات به همشهریان عزیز و بمناسبت قرار گرفت در هفته منابع طبیعی  میز خدمت و  توزیع نهال رایگان  توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط  بعد از نماز جمعه بین نمازگزاران محترم شهرستانبرپا و توسط منابع طبیعی اجرا شد.