مجتمع آموزشی شبانه روزی دخترانه شهرستان شوط با اعتباری بالغ بر ۱۰۰میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در حال احداث بوده که در سالتحصیلی جدید افتتاح و به بهره برداری خواهد شد.