🔻بازدید سرزده فرماندار شهرستان شوط از نانواییهای سطح شهر

🔻بازدید سرزده فرماندار شهرستان شوط از نانواییهای سطح شهر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ؛ حسن عبدالهی اصل فرماندار بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر بازدید کرد و در جریان کیفیت آنها قرار گرفت.

 حسن عبدالهی اصل فرماندار بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر بازدید کرد و در جریان کیفیت آنها قرار گرفت.

فرماندارشهرستان شوط  در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت ، عرضه نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید نمود.

فرماندار شوط افزود: تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است ولازم است همواره به این مسئله توجه شود.

در جریان این بازدید ها ، کفیت ، کمیت ، رعایت بهداشت فردی کارگران ، نوع برخورد فروشندگان با مردم ، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان، توسط فرماندار در محل بررسی شد