احداث پایگاه حوزه مقاومت بسیج در شهر یولاگلدی

احداث پایگاه حوزه مقاومت بسیج در شهر یولاگلدی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه هماهنگی احداث پایگاه حوزه مقاومت بسیج در شهر یولاگلدی در محل فرمانداری شوط برگزار شد. شایان ذکر است: در این نشست در خصوص تخصیص زمین جهت احداث پایگاه مقاومت حوزه بسیج شهر یولاگلدی با حضور فرماندار،فرمانده سپاه،شهردار،روسای اوقاف و امورخیریه ، آموزش و پرورش بحث و تصمیم گیری شد.