با حضور فرماندارشوط

جلسه کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ای در شهرستان شوط

جلسه کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ای در شهرستان شوط
کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ای در شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ، کارگروه تخصصی سیل شهرستان شوط با حضور فرماندار و بخشداران و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان با توجه به حادثه سیل اخیر در استان گلستان بر اثر بارش های شدید، ضمن تاکید بر بازگشایی مسیل های مسدود شده جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه در زمان بارندگی های شدید، پیش بینی، اطلاع رسانی و آگاه سازی را در امر پیشگیری از سیل مفید قلمداد نمودند.

عبدالهی اصل بررسی وضعیت نقاط حادثه‌ خیز و مسیل‌های منتهی به شهر شوط، بر ضرورت لایروبی مسیل ها و رفع تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه ها تاکید کرد.

در این جلسه در خصوص حوادث سیل و نحوه پیشگیری از آن و همچنین لزوم حفظ و بازگشایی مسیل ها و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها و شناسایی نقاط حادثه خیز مسیل ها و احداث دیوار ساحلی در روستاها مباحثی مطرح شد.