💢فرماندار شوط :رسانه ها در تنویر افکار عمومی در کنار ستاد مدیریت و مقابله با کرونا باشند.

💢فرماندار شوط :رسانه ها در تنویر افکار عمومی در کنار ستاد مدیریت و مقابله با کرونا باشند.

💢فرماندار شوط :رسانه ها در تنویر افکار عمومی در کنار ستاد مدیریت و مقابله با کرونا باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

فرماندار شهرستان شوط با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه و فضای مجازی در ارتباط با مقابله با کرونا گفت: در کارزار عرصه سلامت بخش رسانه ای را  نیز از همراهان خود می دانیم که رسالتی مهم همچون کادر درمان و مدافعان سلامت  بر عهده دارند.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در پیشگیری از بیماری کرونا گفت: پیشگیری، آگاه سازی و آموزش اصلی ترین موضوعاتی است که برروی آن تمرکز کرده ایم که در این راستا، رسانه ها نقش مهمی  را عهده دار هستند چرا که  هرچه آگاهی مردم بیشتر شود، تعداد تلفات و مبتلایان به کرونا رفته رفته کاهش می یابد.

عبدالهی اصل خاطرنشان کرد: ابعاد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و ... کرونا ممکن است که مدت ها با ما همراه باشند از این رو انتظار داریم رسانه هادر تنویر افکار عمومی در کنار ستاد مدیریت و مقابله با کرونا باشند.


#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط