در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

دیدار با سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی

دیدار با سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی
فرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم در مجلس شورای و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و بخشدار مرکزی شوط با سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی دیدارکردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط در پنجمین روز از دهه مبارک فجر

فرماندار،امام جمعه،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم در مجلس شورای و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و بخشدار مرکزی شوط با
سرپرست جدید شهرداری یولاگلدی دیدار کردند.