جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شوط با موضوعات :اخذ برنامه های پیشنهادی اختصاصی و مشارکتی اعضا جهت تدوین برنامه های هفته فرهنگ و هنر شوط -همایش ارتقاء شاخص های فرهنگی با حضور امام جمعه و معاون فرماندار شوط ،رییس حوزه قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار شد.