جلسه کارگروه تخصصی بانوان شهرستان شوط با حضور فرماندار شهرستان شوط

جلسه کارگروه تخصصی بانوان شهرستان شوط با حضور فرماندار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه کارگروه تخصصی بانوان شهرستان شوط با حضور فرماندار و بانوان شاغل در ادارات با محوریت ارزیابی عملکرد بانوان در ادارات و برنامه ریزی گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه( س) و روز مادر و روز زن در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه کارگروه تخصصی بانوان  شهرستان شوط با حضور فرماندار و بانوان شاغل در ادارات با محوریت ارزیابی عملکرد بانوان در ادارات و برنامه ریزی گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه( س) و روز مادر و روز زن در محل فرمانداری برگزار شد.

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط به ارزش و جایگاه زنان در جامعه پرداخت و گفتهمه زنان باید به نقش موثر خود واقف باشند زیرا جایگاه و کرامت انسانی آنها به عنوان یک زن، مادر و همچنین رسالت اجتماعی آنها بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در مسئولیت های تربیتی و اجتماعی خانواده ایفا می کند. 

فرماندارشوط عملکرد بانوان در ادارات را خوب ارزیابی کرد،گفت: توانمندسازی و فراهم آوردن شرایط مناسب بانوان باید در دستگاه‌های اجرایی جدی گرفته شود و به همین دلیل زنان باید در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور بیشتری داشته باشند که در این زمینه محدودیتی در این شهرستان وجود ندارد.

در ادامه این جلسه تعدادی از نمایندگان بانوان در ادارات و دستگاههای اجرایی برنامه های خود را در هفته زن ارائه کردند .