فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط گفت:

تدابیر سختگیرانه برای تردد خودروها در همه شهرها و روستاها تا اطلاع ثانوی به اجرا در می آید.

تدابیر سختگیرانه برای تردد خودروها در همه شهرها و روستاها تا اطلاع ثانوی به اجرا در می آید.
فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط گفت:تدابیر سختگیرانه برای تردد خودروها در همه شهرها و روستاها تا اطلاع ثانوی به اجرا در می آید.

🔻فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط گفت:

🔸شورای اسلامی و دهیاران محترم شهرستان؛برابر تصمیمات استانی ستاد مبارزه با کرونا، از روز جمعه تاریخ ۹۹/۱/۸ تدابیر سختگیرانه برای تردد خودروها در همه شهرها و روستاها تا اطلاع ثانوی به اجرا در می آید.

🔸لذا ضروری است شوراهای اسلامی و دهیاران محترم، مبادی ورودی و خروجی روستا را با کمک اهالی مدیریت نموده و ضمن جلوگیری از ورود خودروهای غیر آن روستا، از خروج بی مورد خودروهای خود روستا نیز جلوگیری به عمل آورند.


#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط